H. Recensies

Orthodoxe bezinning op schriftgezag, review G. Clements ea (red.), Het onfeilbare Woord. Een theologische verkenning (Apeldoorn: De Banier, 2020) in RD 7 januari 2021.