E. Academische artikelen

Swaab en Calvijn: zijn wij ons brein? in Fred van Lieburg (red.), Het bevindelijke brein. Geloof, geest en genen in de gereformeerde gezindte (Apeldoorn: Labarum Academic, 2021), 85-102.