I. Populaire artikelen

‘Oud gereformeerd en Hervormd’, in: J. Kol e.a. Sterkte bij alles! Opstellen voor M. Dankers ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP, Den Haag/Leiderdorp 1995.