G. Populaire boeken

Het huwelijksformulier. De actualiteit van het klassieke formulier, Heerenveen: Groen 1999

Onze samenleving is in beweging en daarmee ook de opvattingen over waarden en normen. Voor velen is de moraal even veranderlijk als de techniek. Ook de bijbelse opvattingen over de liefde zijn aan slijtage onderhevig; liefde verwordt tot een ik-gericht, prettig gevoel, terwijl het aspect van zelfverloochening ontbreekt. Dit denken gaat aan christenen niet voorbij. Daarom is een voortdurende bezinning op huwelijk en gezin nodig. Dominee Van Vlastuin schreef in de kerkbode van de gemeente Opheusden een aantal artikelen over het huwelijksformulier. De reacties op zijn preken over het zevende gebod brachten hem tot het bundelen en bewerken van deze materie. In dit boekje belicht de auteur vanuit Gods Woord de inzetting en de bedoeling van het huwelijk. Hij trekt de lijnen naar onze situatie door. Zo licht het wonderlijke geheim van de liefde op. Het is niets minder dan een teken van de aanwezigheid van de Schepper.