I. Populaire artikelen

‘Gij zijt het zout der aarde’ in: Nieuwsbrief Ontmoeting 11e jrg (2000), no. 3.