G. Populaire boeken

Gezalfd en bedreigd. Het leven van David I, Bunnik: De Banier 2009

Niemand had verwacht dat David gezalfd zou worden tot koning over Israël. Maar bij Samuëls komst in
Bethlehem blijkt dat juist Gods wil te zijn. Begint na de zalving het ‘succesleven’ voor David? Integendeel, in deze periode van zijn leven zien we de schaduw van het kruis. Voor David begint een leven van beproeving en bedreiging.
Ds. Van Vlastuin heeft van zijn preken over 1 Samuël, hoofdstuk 16 t/m 20, meditaties gemaakt. Hij geeft een heldere verklaring van de geschiedenis, maar trekt ook lijnen naar het persoonlijke leven. Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kan ook goed dienstdoen op bijbelstudiekringen en verenigingen.