F. Professionele publicaties

Focus, nav J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt: de identiteit van de Geest van God als relatiestichter (Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), Theologia Reformata 60.3, 298-306.