F. Professionele publicaties

‘Leven uit Christus’, in C. Sonnevelt e.a., Van Heidelberg naar Dordrecht en terug. Het belang van de Heidelbergse Catechismus toen en nu (Dordrecht: stichting de Heidelberger, 2017), 71-73.