E. Academische artikelen

‘Reformatorisch evangelicaal. Is het evangelicalisme een verrijking voor reformatorische christenen in Nederland?’in A. Baars e.a., Evangelicals. Een verkenning. Opstellen over Amerikaanse evangelicalen en hun invloed op het gereformeerd protestantisme in Nederland (Apeldoorn: De Banier, 2017), 109-118.