E. Academische artikelen

‘Van ecclesiologie naar ethiek.: De relevantie van het katholiciteitsbegrip van Cyrillus‘, in A. Huijgen, E. Peels en C.J. Smits (red.), Schuld & vrijheid. Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), 294-304.