I. Populaire artikelen

‘Bevinding in de prediking. Bevinding naar Schrift en Belijdenis’, in L. Post e.a. (red.), Gods weldadigheid en trouw. 25 jaar Bond van Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (sl: 2017), 142-143.